Velkommen til Barnehage-/Skoleinnskriving-/SFO-portalen i Levanger kommune!


Ny søknad om plass i barnehage / SFO
Dersom du er folkeregistrert i Levanger kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).
Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn). Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, evt dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Levanger kommune), så kan du søke uten å være innlogget.

Ved søknad om bytte av barnehage eller SFO innad i kommunen, må ny søknad registreres.

Skoleinnskriving: Logg inn med ID-porten som beskrevet under for å besvare invitasjonen til skole. For å kunne besvare invitasjonen må du først ha mottatt denne på epost eller via post.NB! Innskriving til skole skjer hvert år i løpet av perioden slutten av november til midten av januar. For innskrivning ellers i året, ta direkte kontakt med nærskolen.Logg inn som beskrevet under.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides)
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten

Du må være innlogget for å:
- endre/slette søknad (barnehagesøknad kan ikke endres i perioden 2.-20. mars)
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- si opp eksisterende plass
- søke om endret type plass